Huviringide uudised

Sissejuhatuseks

28/06/2012 19:39
Meie õpilastel on võimalus osaleda nii kooli huvialaringides kui spordihoone poolt juhitavates spordiringides. Hea koostöö õpilaste arengus ja vaba aja sisustamises on kultuurimaja ja muusikakooliga. loodusring kergejõustik algklassidele kergejõustik vanematele jalgpall...