Edukas osalemine ohutuslaagris KEAT

04/06/2018 10:36

Meie kooli 6. klass osales sel aastal koolitusprogrammis KEAT (Kaitse end ja aita teist). 
Programmi eesmärk on anda 6. klasside õpilastele turvalisuse õppekava alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi.
Koolitusprogramm koosnes teoreetilisest koolitusest õpilastele, mida viisid läbi Päästeameti Kihelkonna komando, politsei esindaja ja maanteeameti näpunäidete järgi tutvusime iseseisvalt liiklusreeglitega. Noorkotkaste instruktor õpetas meid, kuidas ohutult aidata abivajajat ning demonstreeris lihtsaid võtteid, kuidas saavutada kontakt kannatanuga.

Kärla kooli 8-liikmeline võistkond võttis osa ka ühepäevasest ohutuslaagrist, mis toimus 31. mail Salmel. Meie kooli võistkonda kuulusid Sessely Järvalt, Elisabeth Käspre, Annika Kuuskor, Rose-Marin Luks, Lisandra Roos, Karl-Mathias Pihl, Robert Luks ja Toomas Torri.
Laagris said koolitusel osalenud õpilased praktiliselt teadmisi kinnistada päästeteenistuse, rongiohutuse, veeohutuse, elektriohutuse, politsei ja esmaabi vallas ning võrrelda oma ohutusalaste teadmiste ja oskuste taset. Tasakaalu ja osavust sai proovile panna jalgratta vigursõidus.
Kohal oli 16 8-liikmeslist võistkonda. Meie kuuendikud esinesid stabiilselt ja näitasid igal alal häid teadmisi. Tasuks väga vääriline 3. koht!

Pikk laagripäev andis kõigile noortele äärmiselt vajalikke oskusi eluks ja samas ka põnevat osalemislusti.

 

Reene Kanemägi

6. klassi juhataja