Õpetaja Anne Tõru puhkus klassijuhataja tööst on lõppenud

Peatselt ongi õppeaasta esimene kuu lõppemas. Tundub, et koolitöö käivitus kohe väga töiselt. See annab märku sellest, et meil on töökas koolipere. Kuid iga algus toob midagi uut, nii on ka koolis. Meile on tulnud uusi õpilasi, ja kindlasti erilise tähtsusega muutus on viiendikel – ikkagi vanemas astmes ja teisel korrusel. Ka õpetajatele pakub kooliaasta algus uusi mõtteid, tööülesandeid ja - kohustusi.

Palusin õpetaja Anne Tõru vastata mõnele küsimusele, sest tema, väga kauaaegne õpetaja Kärla koolis, sai jälle endale 5.klassi.

Kuidas oled kooliellu sisse elanud? Mida uut see on sulle toonud?
Nagu ikka, esimene nädal on kohe väga väsitav ja mõte läheb kogu aeg suvesse tagasi. Aga siis tuleb jälle „kõik meelde“ ja tekib töörütm.

Räägi, palun, mitu lendu on sul siin koolis ellu saadetud?
Olin 28 aastat klassijuhataja, 6 lendu on ellu saadetud. Kooli kokkutulekul oli väga tore, sest „oma lapsi“ oli nii palju! Esimese lennu õpilaste lapsedki on minu klassi juhtunud ja juba lõpetanudki.

Kuidas sul tekkis taas soov klassijuhataja vastutusrikast tööd tegema hakata?
Selle ettepaneku tegi meie kooli eelmine direktor. Otsus valmis üsna kaua, iseendaga sain rutem kaubale, oma pereliikmete nõusolekut tuli pikalt oodata. See töö on tõepoolest vastutusrikas. Mina kahjuks ei ole osanud seda tööd täiesti kooli seinte vahele jätta, ikka mõned mured- mõtted tulevad ka koju kaasa.

Missuguste märksõnadega sa oma praegust klassi lühidalt iseloomustaksid?
Rõõmsameelsed, siirad, teotahtelised, täis ootust ja mis kõige tähtsam- uue seisusega väga rahul. Neile meeldib, et nende koduklass on teisel korrusel, et koolimaja peal saab vabalt ringi käia, et on uusi õppeaineid, et on uued õpetajad ja pole ühtegi kurja õpetajat, et said uue garderoobi, et ei ole enam algklassis ja koolis on veel ainult 5 aastat käia.

Milliste ootustega sa käesolevat õppeaastat alustasid? Kuidas klassijuhatajatöö käivitus?
Mõtted koolituppa läksid tõepoolest varem kui mõnel eelmisel aastal: oli ärevust hinges, põnevust, lootus, et nad mind omaks võtaksid. Esimese septembri hommikul nad tulid, peod täis lilli ja silmad täis naeru! Tunnistan ausalt, et lilledest olin puudust tundnud. Ja tegelikult oma õpilastest ka. Olin ju 5 aastat olnud ilma klassita.

Mis on klassijuhataja töös praegu muutunud, võrreldes su viimase lennuga? 
Arvan, et asjaajamine. E- kooli kaudu aruandlus on mulle täiesti uus.

Nimeta kolm soovi, mida sa oma klassile soovid, klassilt ootad.
Et õpilase- õpetaja suhe oleks siiras: petmised- varjamised ei soodusta usalduse teket.
Et õpilase töö, õppimine, oleks igaühel tehtud võimetekohaselt. Siin loodan heade kolleegide abile.
Et minu poistest- tüdrukutest sirguks viie aasta jooksul meeldiva käitumise ja terve ellusuhtumisega noored inimesed.

Nimeta kolm soovi oma lastevanematele.
Soovin usaldusväärset koostööd.
Soovin võimalikult palju igast lapsest teada.
Soovin turvalist ja sooja kodu igale lapsele: et tõepoolest kodu oleks tema kindlus.

Mis on su töös seda, millest võiksid kolleegid õppida, mida sa kogenud õpetajana kindlasti soovitad?
Julgen öelda, et mind on kõige rohkem aidanud järjekindlus ja nõudlikkus kõigepealt iseenda ja siis oma õpilaste suhtes. Uskuge, see töötab.

 

 

Aitäh, et nõustusid kogemusi ja elamusi koolilehele jagama.
Edu, kannatust ja rõõmsat meelt koostöös õpilastega ja lastevanematega.


Küsitles õp Margit Lindau