Kooliaasta lõpetas projektinädal

14/06/2018 08:54

Juunikuised koolipäevad viisid Kärla lapsed klassiruumist välja ja õpikutarkus asendus praktiliste ning loovate tegevustega. Toimus projektinädal.

Lastekaitsepäeval oli noorematele õpilastele Seppsi poolt välja pakutud sportlikke tegevusi. Peale lõunapausi said lapsed uudistada tuletõrjeautosid, ise vett lasta ja näha, kuidas toimub vahuga kustutamine.

Vanemad õpilased alates 4. klassist olid sellel päeval saadetud asula vahele orienteeruma ja erinevaid ülesandeid lahendama. Seda kõike aitas korraldada ja läbi viia Tiiu Naagel. Oli tõeliselt soe ja meeleolukas kevadpäev.

4.juunil, esmaspäeval oli kool täis KooliVikerdajaid. Viimast korda sellel kooliaastal sai proovida oma teadmisi, mis aasta jooksul pähe jäänud. See oli Teadmiste teatejooksul üks olulisemaid asju – teada õigeid vastuseid. Poolteise tunni jooksul võtsid mõõtu kaheksa võistkonda. Igasse neist kuulus liikmeid 1.- 4.klassi õpilaste hulgast. Samal ajal toimus algklasside koridori põrandal tõeline värvide mäng ehk Vikker, milles osales kaheksa võistkonda 5.-8.klassist. Valmis pandud suurele tapeedi tükile viskas üks võistkonna liige pikali ja temast tehti piirjoon, mis hiljem täideti värvidega. Tulemuseks olid väga ägedad pildid, mis praegugi kaunistavad koolimaja seinu. Kell 11.05 oli „hingeldamispaus“ (algklassid käisid söömas) ja siis tegime vahetuse – teadmisi said kontrollida 5.-8.klassi võistkonnad ja 1.-4.klass Vikerdasid. Oli üsna hullumeelselt lahe päev!

Teisipäeva, 5. juuni hommikul sättis ilmataat vihmasadu, kuid meie õnneks suutis päike vihmapilved laiali lükata. Projektinädala raames toimuski koolis fotojaht, mille põhiliseks eesmärgiks oli motiveerida õpilasi meeskondades aktiivsele liikumisele ja arvestada iga meeskonnaliikme võimetega. Kooli tahvelarvuteid kasutades orienteerusid õpilasgrupid neile antud fotokildude järgi ning lavastasid kontrollpunktides vastavalt QR koodides peidus olevatele ülesannetele foto- või videovõtteid. Ülesannetele lähenesid õpilased loovalt ja humoorikalt. Mäng toimus erinevates vanusegruppides ja nii oli ka läbitava marsruudi pikkus erinev. Ka klassiõpetajad olid rännakust haaratud. Nähes ohtu Kärla jõe ja maantee ületamisel olid õpetajad teatud kontrollpunktides olukorda turvamas. Pärast koolilõunat koostasid algklassid oma fotodest e-raamatu ja esitlesid seda kaasmängijatele. Vanema kooliastme õpilased said fotojahi käigus läbida enam kui 8 km pikkuse teekonna. Õpetaja Väino Uljas pani „jahitud fotodest“ kokku lustliku video, mis kooli infoekraanil tekitas kõigis osalejais suurt elevust!

6. juunil toimus politseipäev piirkonnapolitsenik Kaidi Kase ja tema kolleegide juhtimisel. 1.-3.klassi õpilased omandasid uusi teadmisi merepäästeohutusest, liiklusest ja varavastasest

tegevusest. 4.- 6. klassi õpilased said juurde tarkust internetiohutusest ja liiklusest, lahendasid keerulisi käitumissituatsioone ning läbisid jalgrattal trikiraja.

7. ja 8. klassi õpilased võtsid mõõtu jalgrattaorienteerumises. Orienteerumisrajale minnes pidi kaasas olema töökorras jalgratas ja kiiver. Meeskonnad näitasid üles koostöövalmidust, kaardi järgi orienteerumisoskust ja mitmekülgset osavust kontrollpunktides ülesandeid täites.

Tublimad võistlejad said kohtunike (politseinike) poolt auhinnad ja „politseikomme“ jagus kõigile.

Ägeda projektinädala viimased päevad viisid õpilased erinevatesse paikadesse õppereisile. Käidi nii Saare-, Muhu-, kui mandrimaal.

Projektinädala tegevuspäevad sündisid kõigi õpetajate meeskonnatööna.

 

Leana Vahter, Külli Luup, Margit Lindau, Anne Pildre ja Laidi Lindau

Projektinädala ürituste meeskonnaliikmed